МОБИЛНА РАМПА

 

 

 

В БЪРЗОТО ТОВАРО-РАЗТОВАРБАНЕ НАПЪЛНО МОЖЕТЕ ДА НИ СЕ ДОВЕРИТЕ

  • ТОВАР И РАЗТОВАР В ЕДНУСТРИАЛНИ ЗОНИ,СЛАДОВЕ И БАЗИ И ПРИСТАНИЩА.
  • МОБИЛНИТЕ ПРЕТОВАЯРНИ РАМПИ СЕ ИЗПОЛЗВУВАТ НА МЕСТА КЪДЕТО НЯМА ПРЕТОВАРНИ БОРДОВЕ И ПЛАТФОРМИ. ТЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЗИЦИОНИРАНИ ОТ ВАС НА МЕСТА КЪДЕТО ЖЕЛАЕТЕ БЪРЗА ТОВАРОРАЗТОВАРНА ДЕИНОСТ.
  • ВИДИМО ПЕСТЕНЕ НА ВРЕМЕ И РАБОТА.
  • СТАНДАРТНИ ВИДОВЕ С ТОВАРИМОСТ МЕЖДУ 6 ТОНА И МАКСИМУМ 10 ТОНА.
  • ВЪВ ФАБРИКИ И НА ДРУГИ МЕСТА УДОБНО,ЛЕСНО И БЕЗОПАСНО ТОВАРО-РАЗТОВАРВАНЕ.

 

 

Мобилните ходови колела подпомагат лесното движение,крайната част на рампата и входа контейнера се съединяват .По този начин се преминава пред проблема с разликата във височината от окачването на тирове,камиони и по-малки камионети и рампата заема сигурна позиция.

При свършване на работа с рампата(за да заеме отново леглана позиция)се използва контролен клапан,който движи рампата надолу в легнала позиция.Същият контролен клапан съдейства рампата да заеме нужната позиция при товаро-разтоварването.

ПО ВРЕМЕ НА ПРОИЗВОДСТВО НА РАМПИТЕ СЕ НАЛАГА ФОСФАТНА БАНЯ,СЛЕД КОЕТО СЕ БОЯДИСВА В ЖЕЛАНИЯ ЦВЯТ ЕПОКСИДНА БОЯ. БОЯТА СЕ НАНАСЯ НА ДВА СЛОЯ.

МОБИЛНИТЕ РАМПИ НА ПРЕДНАТА ЧАСТ СЪДЪРЖАТ 2 БРОЯ ВЪРТЯЩИ СЕ КАУЧУКОВИ КОЛЕЛЦА,КОИТО ПО ВРЕМЕ НА ТОВАРО-РАЗТОВАРВАНЕТО СЪОТВЕТНО С ВИСОЧИНАТА НА РАМПАТА ОСТАВАТ В ГОРНАТА ВИСОКА ЧАСТ.СЛЕД КРАЯ НА РАБОТАТА,КОГАТО РАМПАТА ЗАЕМЕ ЛЕГНАЛА ПОЗИЦИЯ КОЛЕЛЦАТА ПОМАГАТ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕТО И НА ДРУГО МЯСТО.