Контейнер за рециклиране на твърди отпадъци

 

При събирането,товаренето и разтоварването на пластмаса,хартия,стъклени изделия,метални изделия и вторични суровини нашите контейнери са най-економични,създават условия за бързо и лесно товаро-разтоварване и пренасяне. Контейнерите на нашата фирма АТКОМ са удобни за пренасяне без проблем върху камиони. При удобни условия и размери контейнерът се намества върху камиона и се заключва със специален механизъм. Контейнерите на АТКОМ се произвеждът в различни размери според отпадъчните материали,които ще се пренасят.Също така предлагаме гаранция,обслужване от специален екип и резервни части при даден проблем.

 


Модел на Контейнера

Вторични суровини от пластмаса

Вторични суровини от метал

Вторични суровини от хартия

Качество на листа

Дебелина на листа

Качество на листа

Дебелина на листа

Дебелина на листа

Основен лист

Г.И.Ч

3мм

Г.И.Ч

Г.И.Ч

4мм

Страничен лист

Г.И.Ч

3мм

Г.И.Ч

Г.И.Ч

3мм

Траверси

Г.И.Ч

3мм-4мм

Г.И.Ч

Г.И.Ч

3мм-4мм

Общи производствени стомани (модел St-37, модел St-42 или модел St-52 могат по избор да се използват в производството).